Historia szkoły

Nasza szkoła została utworzona 1 września 1959r. i nosiła nazwę: Dwuzimowa Szkoła Rolnicza. Rolnicy z okolicznych wsi zdobywali kwalifikacje do prowadzenia gospodarstw indywidualnych, które w owych latach zaczęły się dynamicznie rozwijać. Początkowo baza lokalowa mieściła się na 25m­­2 zabytkowego pałacyku myśliwskiego.

1 września 1964r. szkoła przemianowana została w Zasadniczą Szkołę Rachunkowości Rolnej. Placówka ta cieszyła się dużym powodzeniem wśród absolwentów szkół podstawowych.

W roku szkolnym 1969/1970 nastąpiła zmiana w kierunku kształcenia. Powstała Zasadnicza Szkoła Rolnicza. W tym też roku został oddany nowy budynek internatu.

1 września 1976r. powołany został Zespół Szkół Rolniczych we Wroniu, który obejmował teren gmin: Jabłonowo, Brodnica, Świdziebnia, Bobrowo, Książki, Dębowa Łąka, Zbiczno.

W skład Zespołu wchodziły:

Zasadnicza Szkoła Rolnicza

Zasadnicza Szkoła Mechanizacji Rolnictwa

3-letnie Technikum Rolnicze – zaoczne

1 września 1978r powstało stacjonarne Liceum Rolnicze

1 września 1979r. Średnie Studium Rolnicze dla pracujących. Młodzież kształciła się tu w 6 oddziałach dysponując 5 pomieszczeniami klasowymi.

1 wrześniu 1981/982r. oddano do użytku nowy budynek szkolny, w którym mieściło się 9 klas i utworzono:

5-letnie Technikum Rolnicze

3-letnie Technikum Rolnicze.

12 października 1990r. został oddany do użytku nowy budynek internatowo-szkolny, pierwotnie składający się z 8 klas i 30 segmentów, a w internacie mogło zamieszkać 180 osób.

1 września 1991r. uruchomiono w ZSR we Wroniu pierwsze w Polsce, a trzecie w Europie
4-letnie Liceum Rolnicze o specjalności gospodarka łowiecka, które kształtowało absolwentów - przyjaciół i opiekunów zwierzyny oraz światłych ekologów praktyków.

1 września 1998r. uruchomiono Technikum Rolnicze o specjalności agrobiznes, 1 stycznia jest przełomem dla ZSR we Wroniu, placówka przestaje być szkołą resortową, a organem prowadzącym zostaje Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie.

1 września 2002r. decyzją Rady Powiatu zmieniono nazwę szkoły na Zespół Szkół we Wroniu. Nowa nazwa to nowe możliwości i nowe kierunki nastawione na kształtowanie technologii informacyjnych:

3-letnie Liceum Profilowane Zarządzanie Informacją

3-letnie Liceum Profilowane Ekonomiczno-Administracyjne

4-letnie Technikum Rolnicze

2-letnie Studium Policealne – Technik Informatyk

2-letnie studium Policealne – Technik Administracji

Przy świetlicy szkolnej był realizowany projekt „ALTERNATYWA”, który miał na celu zaangażowanie młodzieży i dzieci oraz osób dorosłych z terenu Wronia i okolic, a przede wszystkim uczniów ZS we Wroniu do udziału w konkursach artystycznych, rozwijając umiejętności i wyrównując szanse rozwoju intelektualnego ludzi ze wsi i małych miasteczek.

8 listopada 2006r.. podczas Mszy Świętej, która odbyła się na sali gimnastycznej naszej szkoły został poświęcony sztandar szkoły ufundowany przez Radę Rodziców. W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście, dyrekcja, grono pedagogiczne oraz społeczność szkolna.

Długo czekaliśmy na tak doniosłą chwilę !. W Homilii ks. Jan Kalinowski opisał co kryje się w kawału zdobnej tkaniny przytwierdzonej do drzewca, że oddajemy mu cześć. Sztandar z flagą narodowa był zawsze znakiem uosabiającym Państwo Polskie.

Nasz sztandar ma swoja symbolikę i specyficzną wymowę. Rangę sztandaru podkreślają barwy narodowe i godło Rzeczpospolitej oraz słowa BÓG-HONOR-OJCZYZNA.

Na drugiej stronie widnieje napis ZESPÓŁ SZKÓŁ WE WRONIU Rok założenia 1959, który ma również swoją wymowę ponieważ w ciągu 47 lat ta placówka wykształciła wiele roczników absolwentów w rożnych zawodach, ale w dużej mierze związanych ze środowiskiem naturalnym, które otacza naszą szkołę. Zieleń sztandaru emanuje spokojem, a gałązka buczyny utrwalona na sztandarze symbolizuje lasy bukowe otaczające naszą szkołę.

Free business joomla templates