Projekty unijne realizowane w Zespole Szkół we Wroniu 

 

 

 

Nabór "Dziś nauka jutro praca III"  

Nabór "Przez naukę do sukcesu III"       

Realizacja projektu „Przez naukę do sukcesu II”

Realizacja zajęć "Dziś nauka jutro praca II"

Potrawy z ryb smaczne i zdrowe

TEGOROCZNA EDYCJA POZNAŃ GAME ARENA Z NASZYM UDZIAŁEM

PODSUMOWANIE REALIZACJI PROJEKTÓW 

W roku szkolnym 2019/2020 szkoła przystąpiła do kolejnych dwóch projektów unijnych, pierwszy to „Przez naukę do sukcesu III” oraz „Dziś nauka jutro praca III” współfinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Beneficjentem projektu jest Powiat Wąbrzeski.

W ramach realizacji projektów wsparciem objętych zostanie : 1. 40 uczniów Liceum Ogólnokształcącego ZS we Wroniu. 2. 40 uczniów Technikum w ZS we Wroniu ( technik informatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych) Celem projektu jest doposażenie pracowni i warsztatów praktycznych oraz zwiększenie jakości i efektywności kształcenia zawodowego w powiecie wąbrzeskim poprzez kompleksową współpracę trzech szkół zawodowych z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie dostosowania oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy. Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, kursy, szkolenia mają podnieść kompetencje i kwalifikacje uczniów i nauczycieli w zakresie przedmiotów zawodowych. W ramach w/w projektów szkoła została już wyposażona w dodatkowy sprzęt komputerowy, co pozwoli na merytoryczne i praktyczne prowadzenie zajęć w zakresie programowania aplikacji webowej i programów komputerowych oraz z projektowania graficznego i stron internetowych. Bardzo dziękujemy !!!!!!!!!!!!.

Free business joomla templates