Pedagog szkolny

Rolą pedagoga szkolnego jest przede wszystkim wspieranie  młodych ludzi w trudnym i burzliwym okresie dojrzewania. Adolescencja charakteryzuje się dość dynamicznym rozwojem nie tylko emocjonalnym i uczuciowym, ale również poszukiwaniem własnej tożsamości, młodzieńczym buntem, burzą hormonów, konfliktami rówieśniczymi. Na tej drodze, czasami dramatycznej, uczniowie mają zapewnione z mojej strony nie tylko wspomniane wcześniej wsparcie psychiczne, ale także zrozumienie ich złożonych problemów, wspólne poszukiwanie takich rozwiązań, które będą ich satysfakcjonowały. Zajmuję się również rozwiązywaniem konfliktów rówieśniczych, jak i tych dotyczących relacji z dorosłymi. W mojej pracy, zajmuję się także osobami z opiniami z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej. Dotyczy to osób z dysleksją rozwojową( dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia ). Wspólnie pracujemy nad eliminowaniem błędów, a uczniowie wykonują określone ćwiczenia mające na celu poprawę swoich specyficznych trudności w nauce.

Ponadto zajmuję się profilaktyką narkomanii, prowadząc indywidualne i grupowe spotkania, mające na celu uświadomienie młodym ludziom zagrożeń wynikających z zażywania substancji psychoaktywnych.

W indywidualnych rozmowach z uczniami, poznaję ich problemy związane nie tylko ze szkołą, ale również domem rodzinnym, relacjami z innymi ludźmi. Młodzież zawsze może liczyć na rozmowę i wspólne znalezienie rozwiązania określonego problemu.

W mojej pracy, dużo uwagi zwracam na wzmacnianie sfery motywacyjnej ucznia, nie tylko w odniesieniu do nauki, ale co istotne, jego osobistego życia.

Dość szczególnym obszarem oddziaływań jest prowadzenie warsztatów teatralnych, które traktuję jako swoisty rodzaj terapii pedagogicznej. Podczas zajęć warsztatowych młodzież zdobywa wiedzę na temat relacji międzyludzkich, komunikowania własnych emocji i odczuć, i uczy się także śmiałego i odważnego wyrażania siebie, m.in. poprzez autoprezentację. Kieruję się zasadą wyrażoną przez Suenensa, że największym dobrodziejstwem, jakie możemy wyświadczyć drugiemu człowiekowi, nie jest ofiarowanie mu naszego bogactwa, ale ukazanie mu jego własnego.

 

KONTAKT: pedagog@zswronie.pl

 

Obecnie pedagog jest dostępny dla uczniów i rodziców w następujących godzinach:

poniedziałek - 11.15 - 13.15 (co 2 tygodnie)
wtorek - 8.00- 11.00 (co 2 tygodnie)

czwartek - 8.00 - 11.00
piątek - 11.15 - 13.15

 

Free business joomla templates