Rozkład dnia i dyżury


Dokumenty:
- zgoda rodziców na opuszczanie internatu w dni wyjazdowe w wersji WORD

- zgoda rodziców na opuszczanie internatu w dni wyjazdowe w wersji PDF

Rozkład dnia
1. W dniu nauki szkolnej:

Pobudka wychowanków 6:30
Toaleta poranna 6:30 - 7:00
Śniadanie 7:00 - 8:00
Porządki poranne 8:00 - 8:05
Wyjście do szkoły 8:05
Zajęcia lekcyjne 8:10 - 15:05
Obiad 13:30 - 15:15
Czas wolny do 16:00
Nauka własna 16:00 - 18:00
Kolacja 18:00 - 18:45
Czas wolny zorganizowany 18:45 - 21:00
Toaleta wieczorna i przygotowanie się do snu 21:00 - 22:00
Cisza nocna 22:00 - 6:30

Powrót wszystkich wychowanków internatu z wyjazdu niedzielnego do domu do godziny 21:00. Powrót wychowanków do internatu w trakcie tygodnia do godziny 19:30, w okresie wiosenno – letnim (tj. 21.03 – 20.09), do 20:00 w okresie jesienno – zimowym.

2. W dniu wyjazdowe ( wolne od nauki ) wychowankowie wyjeżdżają do swoich miejsc zamieszkania.

3. W niedziele ( w dni powrotu wychowanków z miejsc zamieszkania ) internat czynny jest od godziny 16:00

HARMONOGRAM DYŻURÓW WYCHOWAWCÓW  - ZNAJDUJE SIĘ W POKOJU WYCHOWAWCÓW INTERNATU

Free business joomla templates