ZBIORY BIBLIOTECZNE 

Zbiory biblioteki:

1.  Książki:
•  lektury
•  opracowania do lektur
•  bogaty księgozbiór podręczny (słowniki, leksykony, albumy, atlasy)
•  literatura piękna polska i obca ( w szczególności młodzieżowa)
•  książki popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy


2.  Czasopisma:
•    Cogito
•    National Geographic
•    Świat Nauki
•    Wiedza i Życie
•    Młody Technik
•    Charaktery
•    Wiadomości Wąbrzeskie
•    CWA - tygodnik regionu wąbrzeskiego
•    Top agrar Polska
•    Bydło
•    Biuletyn Informacyjny

3.    Zbiory audiowizualne:

a)  KASETY WIDEO:
•    pakiety Powszechnej Wideoteki Edukacyjnej (w wyborze)
•    lektury szkolne
•    sztuki teatralne
•    do nauczania języków obcych
•    wspomagające realizację programów nauczania i wychowania
b)  KASETY DŹWIĘKOWE:
•    do nauczania języków obcych
•    wspomagające realizację ścieżek edukacyjnych
•    wspomagające realizację programów nauczania i wychowania

c)  ZBIORY NA NOŚNIKACH ELEKTRONICZNYCH:
-  CD ROMY:
•    do nauczania języków obcych
•    encyklopedie multimedialne
•    programy wspomagające proces nauczania poszczególnych przedmiotów na różnym poziomie nauczania
-  Płyty DVD :
•    lektury szkolne
•    spektakle teatralne
•    filmy dydaktyczne z zakresu:
- język polski
- historia
- ekonomia
- ekologia
- sztuka
- przedsiębiorczość
- pedagogika

Free business joomla templates