"A to miej na pilnej pieczy,abyś czytał, kiedy tylko możesz"

                                                                         Mikołaj Rej

                                                                                  

 

Biblioteka Zespołu Szkół we Wroniu aktywnie wspomaga szkołę w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Jej głównym zadaniem jest gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów swoim czytelnikom.

Biblioteka szkolna składa się z:

• czytelni z Centrum Multimedialnym (7 stanowisk z dostępem do Internetu,  drukarka, skaner)
• pomieszczeń z księgozbiorem

 

 

 

  

 

 

Free business joomla templates