Szkoła Policealna dla Dorosłych przy ZS we Wroniu

 

Asystent osoby niepełnosprawnej – nauka trwa 1 rok,

- o kwalifikacji - MS.08. Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej. 


Technik ochrony fizycznej osób i mienia – nauka trwa 2 lata,

- o kwalifikacji MS. 03. Ochrona osób i mienia. 

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy – nauka trwa 1,5 roku,

- o kwalifikacji MS.12. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy. 

Technik administracji – nauka trwa 2 lata,

- o kwalifikacji AU.68 Obsługa klienta w jednostkach administracji.

 

Dokumenty do pobrania

Podanie do szkoły policealnej w wersji PDF

Podanie do szkoły policealnej w wersji WORD

 

Przebieg rekrutacji do szkół policealnych

w Zespole Szkół we Wroniu

 1. Ustala się terminy przebiegu rekrutacji do szkół policealnych

  1. Składanie wniosków przez kandydatów: od 21 maja do 4 lipca 2018 do godz. 12.00
  2. Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do poszczególnych typów szkół do 20 lipca 2018 do godz. 12.00
  3. Wydanie skierowań na badania lekarskie kandydatom zakwalifikowanym do nauki w Technikum  - do 23 lipca 2018 do godz. 12.00
  4. Potwierdzenie woli podjęcia nauki przez kandydata poprzez dostarczenie oryginału świadectw potwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego do 25 lipca 2018r. do godz. 15.00
  5. Ogłoszenie list kandydatów przyjętych do szkół 26 lipca 2018 do godz. 12.00
Free business joomla templates