Terminy przebiegu rekrutacji do Zespołu Szkół we Wroniu – liceum ogólnokształcącego i technikum Zespołu Szkół we Wroniu

   <wybierz i kliknij >     Szczegóły rekrutacji szkoła podstawowa

 

 

1. Składanie wniosków i świadectw ukończenia szkoły podstawowej przez kandydatów: od 15 czerwca do 10 lipca 2020

 

2.Przyjmowanie dokumentów –zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty, zaświadczenia lekarskiego (zgodne z wybranym kierunkiem kształcenia), 2 zdjęcia  od 31 lipca do 4 sierpnia 2020

 

3.Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do poszczególnych typów szkół 12 sierpnia 2020

 

4. Zaświadczenie lekarskie do nauki w Technikum- do 25 września 2020r.

 

5.Potwierdzenie woli podjęcia nauki przez kandydata poprzez dostarczenie oryginału świadectw ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia OKE z wynikami egzaminu ośmioklasisty od 13 sierpnia 2020r. do 18 sierpnia 2020

 

6.Ogłoszenie list kandydatów przyjętych do szkół 19 sierpnia 2020r.

 

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogę być przesłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. (zswronie.pl)

 

Wyniki rekrutacji w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty mogą zostać zamieszczone na stronie internetowej szkoły.

 Dyrektor szkoły

Bogusław Gumuła

 

Free business joomla templates