Terminy przebiegu rekrutacji do Zespołu Szkół we Wroniu – liceum ogólnokształcącego i technikum Zespołu Szkół we Wroniu

Szczegóły rekrutacji gimnazjum   <wybierz i kliknij >     Szczegóły rekrutacji szkoła podstawowa

1.Składanie wniosków przez kandydatów: od 13 maja do 17 czerwca 2019 do godz. 15.00

2.Przyjmowanie dokumentów – świadectw ukończenia gimnazjum/ szkoły podstawowej, zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ośmioklasisty, zaświadczenia lekarskiego (zgodne z wybranym kierunkiem kształcenia), 2 zdjęcia  od 21 czerwca do 25 czerwca 2019 do godz. 15.00

3.Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do poszczególnych typów szkół do 11 lipca 2019 do godz. 15.00

4. Wydanie skierowań na badania lekarskie kandydatom zakwalifikowanym do nauki
w Technikum- do 15 lipca 2019 do godz. 15:00

5.Potwierdzenie woli podjęcia nauki przez kandydata poprzez dostarczenie oryginału świadectw ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej oraz zaświadczenia OKE z wynikami egzaminu gimnazjalnego/ośmioklasisty do 15 lipca 2019r. do godz. 15.00

6.Ogłoszenie list kandydatów przyjętych do szkół 16 lipca 2019 do godz. 12.00

 

 

Dyrektor Zespołu Szkół we Wroniu

 

Bogusław Gumuła

 

 

Free business joomla templates