Weż udział -Nabór "Przez naukę do sukcesu III"

 

Powiat Wąbrzeski ogłasza nabór uczniów do projektu 

  1.  „Przez naukę do sukcesu III” nr RPKP.10.02.02-04-0018/18, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014- 2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne.
  2. Beneficjentem  projektu  jest  Powiat Wąbrzeski  z siedzibą w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno.Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
  3. Projekt realizowany jest w okresie od 2 września 2019 r. do 30 września 2021 r.

 

Projekt "Przez naukę do sukcesu III" ->>kliknij poniżej pobierz dokumenty<<-

 


Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Przez naukę do sukcesu III

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Lista uczestników

Poświadczenie dyrektora szkoły

Oświadczenie uczestnika projektu

Zarządzenie w sprawie przyjęcia regulaminu rekrutacji uczniów

Ogłoszenie o rekrutacji

OGŁOSZENIE O NABORZE UCZNIÓW DO PROJEKTU

 „Przez naukę do sukcesu III” nr RPKP.10.02.02-04-0018/18                              

Powiat Wąbrzeski ogłasza  nabór 20 uczniów na staże zawodowe do projektu pn.: „ Przez naukę do sukcesu III”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne.

Celem projektu jest zwiększenie jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Wąbrzeskim poprzez kompleksową współpracę szkół zawodowych z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie dostosowania oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy w terminie do 30 września 2021 r.

 Projekt skierowany jest do uczniów

  • Liceum Ogólnokształcącego w Wąbrzeźnie
  • Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół we Wroniu

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są:

  • w sekretariatach i na stronach internetowych:

×   Liceum Ogólnokształcące w Wąbrzeźnie http://www.liceum-wabrzezno.pl/

×   Zespołu Szkół we Wroniu: www.zswronie.pl

  • na stronie internetowej Powiatu Wąbrzeskiego: www.wabrzezno.pl
  • w Biurze Projektu znajdującym się w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno, pokój 208,209.

Termin składania dokumentów: od 25 maja 2020r. do 05 czerwca 2020r.

 Zainteresowanych uczniów udziałem w projekcie prosimy o zgłaszanie udziału poprzez składanie deklaracji uczestnictwa w sekretariatach szkół  i placówkach objętych wsparciem oraz w Biurze projektu.

 

Biuro projektu:

Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

ul. Wolności 44

pokój 208,209

tel. 56 688 24 50-57, wew. 158, 152

e-mail: wr@wabrzezno.pl

 

Wyszukiwarka

Free business joomla templates