Kierunki kształcenia oferta 2020/2021

 

Kierunki kształcenia 2020/2021Kliknij i zapoznaj się

 

Zasady rekrutacji - link do dokumentu

 

  1. Składanie wniosków przez kandydatów: od 11 maja do 23 czerwca 2020 do godz. 15.00
  2. Przyjmowanie dokumentów – świadectw ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty, zaświadczenia lekarskiego (zgodne z wybranym kierunkiem kształcenia), 2 zdjęcia od 26 czerwca do 30 czerwca 2020 do godz. 15.00
  3. Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do poszczególnych typów szkół do 13 lipca 2020 do godz. 12.00
  4. Potwierdzenie woli podjęcia nauki przez rodzica kandydata poprzez dostarczenie oryginału świadectw ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia OKE z wynikami egzaminu ośmioklasisty od 13 lipca do 20 lipca 2020r. do godz. 15.00
  5. Ogłoszenie list kandydatów przyjętych do szkół 21 lipca 2020 do godz. 12.00

 

 Dyrektor szkoły

 

Bogusław Gumuła

 

 

Wyszukiwarka

Free business joomla templates