Nabór "Dziś nauka jutro praca III"

 

 

Powiat Wąbrzeski ogłasza nabór uczniów do projektu 

  1.  „Przez naukę do sukcesu III” nr RPKP.10.02.02-04-0018/18, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014- 2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne.
  2. Beneficjentem  projektu  jest  Powiat Wąbrzeski  z siedzibą w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno.Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
  3. Projekt realizowany jest w okresie od 2 września 2019 r. do 30 września 2021 r.

 

Projekt "Dziś nauka jutro praca III" ->>kliknij poniżej pobierz dokumenty<<-

 


Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Przez naukę do sukcesu III

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Lista uczestników

Poświadczenie dyrektora szkoły

Oświadczenie uczestnika projektu

Zarządzenie w sprawie przyjęcia regulaminu rekrutacji uczniów

Wyszukiwarka

Free business joomla templates