Realizacja projektu „Przez naukę do sukcesu II”

W roku szkolnym 2019/2020 Zespól Szkół we Wroniu realizuje projekt „ Przez naukę do sukcesu II” , który trwa od dnia 01 marca 2018r. i potrwa do 30 września 2020 r. , współfinansowany ze środków UE oraz Powiatu Wąbrzeskiego.

W ramach w/w projektu odbywają się zajęcia , które pozwalają naszym uczniom rozwijać swoje umiejętności i kompetencje językowe oraz matematyczno-przyrodnicze co wpływa na podniesienie jakości, efektywności i atrakcyjności kształcenia ogólnego uczniów w naszej szkole. Zajęcia są realizowane w 5 – 10 osobowych grupach w zależności od specyfiki zajęć wg. harmonogramu poza zajęciami szkolnymi.

Wyszukiwarka

Free business joomla templates