Nabór uzupełniający rok szkolny 2019/2020

Dyrektor Zespołu Szkół we Wroniu ogłasza rekrutację uzupełniającą

do klas pierwszych:

- Liceum Ogólnokształcące o profilu Służby Mundurowe dla uczniów po gimnazjum

- Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych dla uczniów po gimnazjum

1)    Składanie dokumentów - podanie do szkoły, oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia OKE z wynikami egzaminu gimnazjalnego, 2 zdjęcia, zaświadczenie lekarskie w sekretariacie szkoły od 16 lipca do 16 sierpnia 2019 do godz. 12.00

2)    Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do w/w klasy do dnia 16 sierpnia 2019r.  o godz. 12:00

Wyszukiwarka

Free business joomla templates