Projekt "PRZEZ NAUKĘ DO SUKCESU II"

Od 01 marca 2018r. Zespól Szkół we Wroniu realizuje projekt „ Przez naukę do sukcesu II” , współfinansowany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Beneficjentem projekt jest Powiat Wąbrzeski i realizowany będzie do 30 września 2020r. Zajęcia są realizowane w grupach 5 – 10 osobowych w zależności od specyfiki zajęć i liczby dostępnych stanowisk i są prowadzone w grupach według harmonogramu ustalonego przez prowadzącego poza lekcjami szkolnymi.

link do strony projektu :::::::::::::::::::::: kliknij::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

W roku szkolnym 2018/2019 realizowane są następujące zajęcia :

- zajęcia rozwijające z matematyki – 2 grupy, ( każda grupa po 40 godzin),

- zajęcia metodą eksperymentu z geografii – 1 grupa/40 godzin,

- zajęcia rozwijające kompetencje językowe z j. angielskiego – 1 grupa/40 godzin,

- zajęcia rozwijające kompetencje językowe z j. niemieckiego – 1 grupa/30 godzin,

- warsztaty artystyczne „ Bliżej Kultury” rozwijające kompetencje z kreatywności i pracy zespołowej – 2 grupy,( każda grupa po 30 godzin),

- zajęcia rozwijające z matematyki w technikum – 1 grupa/60 godz.

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości, efektywności i atrakcyjności kształcenia ogólnego uczniów Zespołu Szkól we Wroniu oraz podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności uczniów.

Wyszukiwarka

Free business joomla templates