"DZIŚ NAUKA JUTRO PRACA II"

Od 01 lutego 2018r. Zespól Szkół we Wroniu realizuje projekt „ Dziś nauka jutro praca II” współfinansowany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 innowacja edukacyjna,. Działanie 10.2. Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 kształcenie zawodowe. Beneficjentem tego projektu jest Powiat Wąbrzeski, który będzie realizowany do 31 stycznia 2020r. Zajęcia są realizowane w grupach 10 osobowych i prowadzone są według harmonogramu ustalonego przez prowadzącego poza lekcjami szkolnymi.

W roku szkolnym 2018/2019 realizowane są następujące działania :

- zajęcia z projektowania lokalnych sieci komputerowych i administrowania sieciami dla techników informatyków – 1 grupa/ 40 godzin,

- zajęcia dla techników żywienia i usług gastronomicznych „ Jak przeciwdziałać otyłości” – 1 grupa/40 godzin,

- zajęcia z zakresu profesji kelnerskiej dla techników żywienia i usług gastronomicznych – 1 grupa/60 godzin,

- zajęcia z języka angielskiego dla uczniów z technikum żywienia i usług gastronomicznych – 1 grupa /40 godzin,

- wyjazd na Międzynarodowe 2- dniowe Targi Komputerowe PGA Game Arena w Poznaniu dla uczniów z technikum informatycznego- 25-26 października 2019r. ( 20 uczniów)

- wyjazd na Międzynarodowe Targi Gastronomiczne Warsaw Gastro Show w Warszawie uczniów technikum żywienia i usług gastronomicznych – ( 20 osób) ( maj 2019r.)

- kurs prawa jazdy kat B – dla uczniów technikum - 6 osób. ( luty 2019r.)

- kurs carvingu dla uczniów technikum żywienia usług gastronomicznych - 10 osób ( marzec 2019r.)

- kurs barmański dla uczniów technikum żywienia i usług gastronomicznych – 10 osób ( kwiecień 2019r.)

Celem projektu „ Dziś nauka jutro praca II” jest zwiększenie jakości i efektywności kształcenia zawodowego w powiecie wąbrzeskim poprzez kompleksową współpracę 3 szkól zawodowych i CKP z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie dostosowania oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy, podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów, nauczycieli oraz wyposażenie pracowni szkolnych.

Wyszukiwarka

Free business joomla templates