OGŁOSZENIE O NABORZE UCZNIÓW DO PROJEKTU

OGŁOSZENIE O NABORZE UCZNIÓW DO PROJEKTU „Przez naukę do sukcesu II” Powiat Wąbrzeski ogłasza nabór uczniów na staże zawodowe do projektu pt. „Przez naukę do sukcesu II”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2. Kształcenie ogólne.

Celem projektu jest podniesienie jakości, efektywności i atrakcyjności kształcenia ogólnego 317 uczniów w szkołach na terenie Powiatu Wąbrzeskiego oraz podniesienie kompetencji nauczycieli i pracowników pedagogicznych. Projekt skierowany jest do uczniów -Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie; -Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół we Wroniu. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są: -w sekretariatach i na stronach internetowych: -Zespołu Szkół we Wroniu: www.zswronie.pl -Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie: www.liceum-wabrzezno.pl -na stronie internetowej Powiatu Wąbrzeskiego: www.wabrzezno.pl -w Biurze projektu znajdującym się w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno, pokój 208. Termin składania dokumentów: od 11 do 15 czerwca 2018 r. Zainteresowanych uczniów udziałem w projekcie prosimy o zgłaszanie udziału poprzez składanie deklaracji uczestnictwa w sekretariatach szkół objętych wsparciem oraz w Biurze projektu.

Biuro projektu: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

ul. Wolności 44 pokój 208 tel. 56 688 24 50-57,

wew. 158 e-mail: wr@wabrzezno.pl

Wyszukiwarka

Free business joomla templates