Regionalny Staż Systemu Combat 56

W dniach 19-20.03.2011r. w Toruniu odbył się regionalny staż COMBAT 56.

Twórcą systemu jest major Arkadiusz Kups, który na początku lat 90-tych dla potrzeb jednostek specjalnych stworzył utylitarny system walki kontaktowej - stworzony system przyjął nazwę COMBAT 56. Major Kups jest również znany z realizacji wielu imprez o ekstremalnym charakterze (SELEKCJA, EKSTREMALNA DWÓJKA, ZDOBYWCY).

 

 

System COMBAT 56 był zbiorem technik walk przeznaczonych do eliminacji - postrzegany był jako zbiór najbardziej brutalnych i morderczych technik potrzebnych na wojnie. Rozbudowa systemu skupiła się na opracowaniu bezpiecznych i prostych technik samoobrony. System dowiązano do obowiązujących przepisów w poszczególnych resortach służb mundurowych. Nadrzędnym celem systemu jest prostota i skuteczność. Obecnie wersja przeznaczona na rynek cywilny dostępna jest w kilku miejscach poprzez autoryzowanych instruktorów.

 

Na zorganizowany regionalny staż systemu COMBAT 56 w Toruniu zaproszenie otrzymał instruktor samoobrony oraz sztuk walki Janusz Drywa, który za zgodą organizatorów wytypował do udziału w tych zajęciach osoby uczące się w naszej szkole. Wytypowani uczniowie to Monika Młodziejewska z klasy pierwszej A oraz Damian Haziak z klasy drugiej A.

Wymieniona osoby brały udział w wielogodzinnych zajęciach, na których przerabiane były bloki tematyczne dotyczące samoobrony, technik interwencyjnych, walki nożem, zasad zachowania w sytuacjach kryzysowych oraz walki w małych kubaturach (małe pomieszczenia).

Nasi uczniowie w toku zajęć wykazali się wysoką aktywnością i widoczne były szybkie postępy w opanowaniu technik walk nauczanych w systemie COMBAT 56. Należy nadmienić, że uczestnikami szkolenia były głównie osoby pracujące w służbach mundurowych - wojska, policji, służby więziennej oraz ochrony.

Szkolenie zakończyło się podsumowaniem, wręczeniem certyfikatów potwierdzających udział w stażu oraz pamiątkowym zdjęciem.

Szkolenie osobiście prowadził major Arkadiusz Kups wraz z grupą instruktorów. Za możliwość udziału w tak ciekawym szkoleniu należą się podziękowania jego twórcy oraz instruktorom z Torunia - Andrzejowi Goń oraz Jackowi Waleckiemu.

Mamy nadzieję, że nawiązana współpraca i wspólne szkolenia będą kontynuowane w przyszłości.

Wyszukiwarka

Free business joomla templates