Ciekawa alternatywa dla policji i wojska

Zespół Szkół we Wroniu od lat współpracuje na różnych płaszczyznach z Polskim Związkiem Łowieckim a konkretnie z Kołem Łowieckim Leśników „Darz Bór” w Toruniu.

Ostatnio miało miejsce spotkanie uczniów mojej klasy z myśliwym tego koła Kol. Tadeuszem Tosikiem. Młodzież na tym spotkaniu m.in. dowiedziała się, że aktualnie tworzona jest Państwowa Straż Łowiecka przy wojewodzie kujawsko-pomorskim, gdzie potrzebni są ludzie o szczególnych predyspozycjach i kwalifikacjach, by mogli skutecznie chronić zwierzynę na obszarach obwodów łowieckich, który w naszym województwie wynosi 1500000 ha.

 

To właśnie ta służba ma dopilnować aby obowiązujące przepisy prawa były powszechnie znane i stosowane.

 

Tadeusz Tosik starał się na tym spotkaniu uświadomić młodzieży zagrożenia jakie stwarza, szczególnie dla zwierzyny drobnej (zające kuropatwy, bażanty) szeroko rozumiana cywilizacja, a często również ludzka bezmyślność np. wiosenne wypalanie traw, w których giną nowonarodzone zajączki tzw. marcaki (od miesiąca marca) czy założone na ziemi gniazda kuropatw, bażantów, a w oczeretach w pobliżu zbiorników wodnych gniazda kaczki krzyżówki.

Zespół Szkół we Wroniu stara się wyposażyć swoich absolwentów w liczne dodatkowe sprawności i wiedzę, aby byli konkurencyjni na rynku pracy czemu m.in. służy rozpoczęty cykl spotkań z ciekawymi ludźmi.

 

Wyszukiwarka

Free business joomla templates