Studniówka 2020

„Poloneza czas zacząć – Podkomorzy rusza

I z lekka zarzuciwszy wyloty kontusza,

I wąsa podkręcając podał rękę Zosi

I skłoniwszy się grzecznie, w pierwszą parę prosi.

Za Podkomorzym szereg w pary się gromadzi,

Dano hasło, zaczęto taniec- on prowadzi.”

17 styczna 2020r. na deskach Wąbrzeskiego Domu Kultury staropolskim tańcem - polonezem otwarty został tegoroczny bal studniówkowy uczniów Liceum Ogólnokształcącego o ukierunkowaniu Służby mundurowe, Technikum Informatycznego i Technikum Informatycznego o ukierunkowaniu Informatyka w Wojsku oraz Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych Zespołu Szkół we Wroniu. Ten wieczór to dobry początek przedmaturalnej wędrówki.

Czytaj więcej...

Nabór "Dziś nauka jutro praca III"

 

 

Powiat Wąbrzeski ogłasza nabór uczniów do projektu 

  1.  „Przez naukę do sukcesu III” nr RPKP.10.02.02-04-0018/18, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014- 2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne.
  2. Beneficjentem  projektu  jest  Powiat Wąbrzeski  z siedzibą w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno.Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
  3. Projekt realizowany jest w okresie od 2 września 2019 r. do 30 września 2021 r.

 

Czytaj więcej...

Przerwa świąteczna 2019

 

Informujemy, że w dniach 24-27.12.2019r. szkoła jest nieczynna

Strona 1 z 186

Podkategorie

Wyszukiwarka

Free business joomla templates