OGŁOSZENIE O NABORZE UCZNIÓW DO PROJEKTU

OGŁOSZENIE O NABORZE UCZNIÓW DO PROJEKTU „Przez naukę do sukcesu II” Powiat Wąbrzeski ogłasza nabór uczniów na staże zawodowe do projektu pt. „Przez naukę do sukcesu II”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2. Kształcenie ogólne.

Czytaj więcej...

„KOLEJNY RAZ W MIROSŁAWCU…”

W dniach 21-25.05.2018 r. na terenie 12. BBSP w Mirosławcu, odbył się obóz szkoleniowy uczniów klas pierwszych o ukierunkowaniu mundurowym. W programie szkolenia przewidziano zapoznanie się ze strukturą jednostki i specyfiką służby żołnierzy Sił Powietrznych. W trakcie obozu uczniowie zostali przeszkoleni z musztry, regulaminów, taktyki, strzeleckiego, inżynieryjno-saperskiego, chemicznego, FOD, OPBMR, z elementów SERE i innych. Dla naszych uczniów był to tydzień pełen ogromnych wyzwań, wrażeń, wysiłku fizycznego ale i zabawnych chwil oraz radości z pokonywania własnych słabości pod czujnym okiem żołnierzy i wychowawców szkoły. Miłym zakończeniem pobytu w Mirosławcu, było uroczyste pożegnanie z Dowódcą jednostki, które odbyło się w sali tradycji. Wszyscy uczniowie otrzymali certyfikaty, a najlepszych wyróżniono upominkami.

Czytaj więcej...

Strona 3 z 153

Podkategorie

Wyszukiwarka

Free business joomla templates