Projekt "PRZEZ NAUKĘ DO SUKCESU II"

Projekt  "Dziś nauka jutro praca II" 

Powiat Wąbrzeski ogłasza nabór uczniów do projektu pt.: Dziś nauka jutro praca II”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe.

 Celem projektu jest zwiększenie jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Wąbrzeskim poprzez kompleksową współpracę 3 szkół zawodowych i CKP z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie dostosowania oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy w terminie do 31.01.2020 r.

 

Projekt "Dziś nauka jutro praca II" ->>kliknij poniżej pobierz dokumenty<<-

Deklaracja uczestnictwa w projekcie.docx

Deklaracja uczestnictwa w projekcie.pdf

Lista uczestników

Ogłoszenie o naborze do projektu

Oświadczenie uczestnika projektu.docx

Oświadczenie uczestnika projektu.pdf

Poświadczenie dyrektora szkoły.docx

Poświadczenie dyrektora szkoły.pdf

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Zarządzenie Starosty Wąbrzeskiego

Wyszukiwarka

Free business joomla templates