Uczniowie z Wronia uczestnikami projektu

Uczniowie z Wronia uczestnikami projektu objętego patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

„Coś za coś” to projekt autorstwa p. Erwina Regosza z Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu, realizowany we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jak podkreślali organizatorzy, głównym celem projektu było poszukiwanie tożsamości kulturowej uczestników poprzez stworzenie modelu harmonijnego bycia i wzajemnej współpracy grup pokoleniowych w kształtowaniu wartości istotnych w życiu społecznym, m.in.: tolerancji, wzajemnego szacunku, kultury osobistej, integracji, patriotyzmu, bezinteresownej pomocy oraz solidarności międzypokoleniowej. Do udziału w projekcie zaproszeni zostali uczniowie Zespołu Szkół we Wroniu. Koordynatorem wrońsko- wąbrzeskiej części projektu została p. Aleksandra Bacińska, która opracowała program dla swoich uczniów i zaprosiła do jego realizacji grupę artystycznie uzdolnionych osób dorosłych, związanych z Wąbrzeskim Domem Kultury. Na wspólnych spotkaniach, które od kwietnia do listopada 2017 r. odbywały się w WDK-u oraz w Zespole Szkół we Wroniu uczestnicy warsztatów doskonalili swoje umiejętności twórcze, pisząc wiersze i opowiadania ilustrowane później fotografiami pozostałych artystów. Rezultatem wspólnych spotkań stała się publikacja Słowobrazy.

Na uroczystej gali w Baju Pomorskim, która odbyła się 3 listopada 2017 r., uczestnicy wrońsko- wąbrzeskiej części projektu zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie oraz fotograficzne. Słowobrazy zebrały znakomite recenzje. Były wywiady, autografy i słowa podziwu dla autorów. P. Jerzy Rochowiak, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury, podkreślił wysoki poziom publikacji, pogratulował uczestnikom znakomitego debiutu, zapraszając jednocześnie twórców do dalszej współpracy. My również gratulujemy i cieszymy się z sukcesu utalentowanych uczniów z Wronia, którzy tak kreatywnie potrafili współpracować z dorosłymi artystami!

Wyszukiwarka

Free business joomla templates